Η Μαρία Νομικού εργάζεται ως εκπαιδεύτρια νεολαίας από το 2004 στους τομείς της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Διαπολιτισμική μάθηση, την Εκπαίδευση για την Ειρήνη, την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία, τις Δεξιότητες ζωής, την Οικοδόμηση των ικανοτήτων των νεανικών ΜΚΟ κ.λπ. Ως μέλος της ομάδας Εκπαιδευτών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας παρέδωσε και συντόνισε μαθήματα κατάρτισης για μια σειρά από θεσμικά όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στο Κοσσυφοπέδιο, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας, Κύπρου και Ρουμανίας, τα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας του Αζερμπαϊτζάν, της Βουλγαρίας, της Ισπανίας, της Φινλανδίας και της Ρωσίας, το Βρετανικό Συμβούλιο κλπ. Ως εξωτερικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υλοποίησε δραστηριότητες διαπολιτισμικής μάθησης σε Διαπολιτισμικά Σχολεία στην Ελλάδα για 3 χρόνια. Από την τρέχουσα θέση της στο Βρετανικό Συμβούλιο, έχει δημιουργήσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία και έχει εργαστεί σε μια σειρά εκπαιδευτικών εγχειριδίων με δραστηριότητες πάνω σε δεξιότητες ζωής, διαπολιτισμική μάθηση και Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στον τομέα της ένταξης, ήταν μία από τους 2 εκπαιδευτές του σχεδίου για την Περιεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας το οποίο απαρτιζόταν από 3 μαθήματα κατάρτισης στη Φινλανδία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία και ήταν μέλος της υπο-ομάδας για το πώς οι μεθοδολογίες κατάρτισης μπορούν να υποστηρίξουν την περιεκτικότητα. Επιπλέον αυτού, διευκόλυνε την ομάδα εργασίας για την Κοινωνική Ένταξη των Νέων στην Εκδήλωση Νεολαίας που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 22 - 23 Σεπτεμβρίου 2012 πριν από το 9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Υπουργών αρμόδιων για τη νεολαία.