Η παιδαγωγική προσέγγιση της "Σύγχρονης Οδύσσειας" χτίστηκε σε μια καινοτόμο εκπαιδευτική μέθοδο για τη μάθηση των μαθητών, προσφέροντας βάση για κριτική και αυτόνομη σκέψη ως πρίσμα για την ανασκόπηση της κοινωνικής πραγματικότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και της θέσης του εαυτού. Οι διαδραστικές δραστηριότητες, όπως τα παιχνίδια ρόλων και η ανταλλαγή ιδεών, αποτέλεσαν το εκπαιδευτικό εργαλείο μέσω του οποίου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συσχετίσουν τις θεωρητικές γνώσεις (π.χ. άρθρα της Συνθήκης ΕΕ), τις εμπειρίες (π.χ. ηλεκτρονικό παιχνίδι). Σχεδιάσαμε στοιχεία της παιδαγωγικής θεωρίας της ανακάλυψης του Bruner για να υποστηρίξουμε τη μεθοδολογική μας προσέγγιση και να σχεδιάσουμε το περιεχόμενο του εργαστηρίου. Οι μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων σε συνδυασμό με τη μη τυπική μάθηση επέτρεψαν στους μαθητές να αξιολογήσουν τις πληροφορίες, να τις τοποθετήσουν σε κοινωνικό πλαίσιο και τελικά να συμβάλουν στην ενίσχυση του προσωπικού τους πνεύματος όσον αφορά τις αξίες της ζωής. Αυτό σήμαινε μια προσέγγιση που βασίζεται στον φοιτητή.

Το εργαστήριο κατέληξε στη δημιουργία του παιχνιδιού "Σύγχρονης Οδύσσειας" το οποίο σχεδιάστηκε για να προωθήσει τις ευρωπαϊκές αξίες στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων. Ήταν έτοιμη να τονώσει την πραγματικότητα μιας ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνύπαρξης. Αυτό το εργαστήριο στόχευε στη δημιουργία μιας προσομοίωσης ανάμεσα στο ταξίδι της Οδύσσειας στην Ιθάκη και σε ποικίλους σημερινούς χαρακτήρες που έπρεπε να ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είτε με επιλογή είτε όχι

Το παιχνίδι βασίζεται στην αμοιβαία συνεισφορά και τις δημιουργικές ιδέες των συμμετεχόντων φοιτητών.

Σενάριο ηλεκτρονικού παιχνιδιού

Το σενάριο βασίζεται στην αμοιβαία συνεισφορά και τις δημιουργικές ιδέες των συμμετεχόντων στο εργαστήριο. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι αρχίζει με την επιλογή μιας χώρας αναχώρησης και του ρόλου του παίκτη (έτσι μετανάστη, πρόσφυγας και ταξιδιώτη). Το υπόλοιπο σενάριο - ταξίδι (που ορίζεται σύμφωνα με τις ιδέες των μαθητών) παραμένει κρυμμένο από τον παίκτη που θα το ανακαλύψει μέσα από τις επιλογές του ταξιδιού του. Η αλληλεπίδραση του παίκτη επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας των διλημμάτων. Ο παίκτης ορίζει το περιεχόμενο των αποσκευών και με βάση αυτό το περιεχόμενο καλείται να ξεκινήσει το ταξίδι και να κάνει τις επιλογές του.

Συντονιστές του εργαστηρίου

• Βερoνική Κρηκίνη, Master Erasmus Mundus Euroculture, Εκπαιδευτής Νέων, Βαλκανικά πέρα ​​από τα σύνορα
• Παναγιώτης Κιτέας, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
• Παναγιώτα Κόττού, Μέλος της ομάδας έργου IncludU, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες, Τμήμα Ψηφιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

E-Game Developer

• Παναγιώτης Κύριλλος, μέλος της ομάδας έργου IncludU, φοιτητής, Τμήμα Ψηφιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Downloads iconΜεταφόρτωση πακέτου εγκατάστασης (.zip)