Η Φωτεινasderakiή Ασδεράκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Θεωρίας Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει Έδρα Jean Monnet στην εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα και στις πολιτικές καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016-2019). Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και διαπανεπιστημιακής συνεργασίας (ERDIC).

Σήμερα είναι Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναφορικά με ευρωπαϊκά θέματα. Επιπλέον, συμμετέχει στην Υπουργική Επιτροπή που αποβλέπει στην ανάπτυξη μιας νέας νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης των παιδιών των μεταναστών. Αποτέλεσε Bologna Follow-Up Member (2004-09) και το 2015 επιλέχθηκε ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας αξιολόγησης του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (H2020-INT-SOCIETY-2015). Έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συντονίστρια για το Παρατηρητήριο της ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας στην Ελλάδα.

Τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτικές, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Έρευνα και Ανάπτυξη, Διασφάλιση Ποιότητας και διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι μέλος της Επιτροπής Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος διδακτορικού με διάκριση στις Πολιτικές Επιστήμες, από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. H διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Ο Σχηματισμός ενός Διεθνούς Καθεστώτος: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης», βραβεύτηκε από την Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών με την Τιμητική Υποτροφία της Εθνικής Τράπεζας στη μνήμη Θεόδωρου Καρατζά για την καλύτερη διδακτορική διατριβή (2004-2008). Υπήρξε ακαδημαϊκή συντονίστρια τεσσάρων σχεδίων Jean Monnet από το 2012 και συντονίστρια πολλών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων.

Έχει διδάξει στο προπτυχιακό αλλά και στο μεταπτυχιακό επίπεδο του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών καθώς και σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σχετικά με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ιδίως στο Χώρο Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.